Zaaiers van duurzame ideeën

Het klimaatdebat

Zaaiers van duurzame ideeën

Het klimaatdebat

Ons project

Ons project, opgestart door de vereniging "Les ambassadeurs d'expression citoyenne", heeft tot doel jongeren te leren hun mening te geven over milieukwesties, hen aan te moedigen hun stem te laten horen en hun boodschap te verspreiden via een debat.

Onze motivatie

Vaak zijn vooral kansrijke jongeren meer gesensibiliseerd. Met dit project willen we daar verandering in brengen. We willen een breder publiek bereiken en alle jongeren de mogelijkheid bieden om concreet betrokken te raken.

Ik heet Fatima, ik woon in Neder-Over-Heembeek en ik studeer aan de EPHEC. Ik hou van lezen, schrijven en muziek. Niets bijzonders voor iemand van mijn leeftijd.

Dankzij m'n ouders ben ik altijd milieubewust geweest. Mijn grootouders waren landbouwers in Marokko. Mijn familie vond de natuur belangrijk.

In België leven mensen van buitenlandse origine, waartoe ik behoor, vaak in achtergestelde buurten. Ze voelen zich minder betrokken bij de klimaatopwarming en zien het als een probleem van de rijken.

Met Ambassadeurs d'expression citoyenne hebben we een project: Semeurs d'idées durables. Wie dat wil, kan bijdragen aan de uitwerking van het idee.

Het doel is om jongeren te ontmoeten en hen te leren debatteren over milieuthema's. Het gaat om oplossingen aanreiken, niet in de rol van autoriteit of lesgever, maar als uitvoerder.

Met m'n bijdrage aan dit project wil ik aantonen dat 't klimaat iedereen aangaat.

Iedereen moet kunnen bijdragen, zonder sociaal onderscheid.


Ik wil aantonen dat het klimaat ons allen aanbelangt en dat we daar zonder sociale verdeeldheid aan moeten kunnen bijdragen— Fatima Azouag
Zaaiers van duurzame ideeën - Fatima Azouag

Onze boodschap aan alle duurzame generaties

Alles is mogelijk, je moet erin geloven, gemotiveerd zijn, je goed laten omringen... en er dan voor gaan! Het belangrijkste is niet het aantal mensen dat we bereiken, maar het verspreiden van een duidelijke boodschap.


Ik wil aantonen dat het klimaat ons allen aanbelangt en dat we daar zonder sociale verdeeldheid aan moeten kunnen bijdragen— Fatima Azouag

Zaaiers van duurzame ideeën logo